ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

ialopinakas-eidikon9

Οι αυτοκαθαριζόμενοι υαλοπίνακες έχουν σχεδιαστεί ...

CRISTAL GUARD

ialopinakas-eidikon8.jpg

Ο Cristal Guard είναι ένας υδροφοβικός υαλοπίνακας ...

U-GLASS

ialopinakas-eidikon7.jpg

To U-Glass είναι λωρίδες με ύψος που φτάνουν και τα 6m ...

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ialopinakas-eidikon6.jpg

Οι υαλοπίνακες ακτινοπροστασίας έχουν την ιδιότητα ...

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ

ialopinakas-eidikon1

Οι ανακλαστικοί υαλοπίνακες ανακλούν σημαντικό μέρος της ηλιακής ...

ΑΝΤΙΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ

ialopinakas-eidikon5.jpg

Οι αντιανακλαστικοί υαλοπίνακες είναι οι καταλληλότεροι ...

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

ialopinakas-eidikon3.jpg

Οι υαλοπίνακες αυτοί χρησιμοποιούνται συνήθως για ...

ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ialopinakas-eidikon2.jpg

Οι κεραμικοίι υαλοπίνακες έχουν διαφορετική χημική σύσταση ...

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ

ialopinakas-eidikon4

Οι αντιμικροβιακοί υαλοπίνακες είναι είτε κοινοί υαλοπίνακες είτε ...

ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΟΙ

ialopinakas-eidikon2.jpg

Ηλεκτροχρωμικοί Υαλοπίνακες ή αλλιώς Μεταβλητής Διαφάνειας ...

AΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟΙ

ialopinakas-eidikon9

Οι αυτοκαθαριζόμενοι υαλοπίνακες έχουν σχεδιαστεί ...

CRISTAL GUARD

ialopinakas-eidikon8.jpg

Ο Cristal Guard είναι ένας υδροφοβικός υαλοπίνακας ...

U-GLASS

ialopinakas-eidikon7.jpg

To U-Glass είναι λωρίδες με ύψος που φτάνουν και τα 6m ...

ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ialopinakas-eidikon6.jpg

Οι υαλοπίνακες ακτινοπροστασίας έχουν την ιδιότητα ...

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ

ialopinakas-eidikon1

Οι ανακλαστικοί υαλοπίνακες ανακλούν σημαντικό μέρος της ηλιακής ...

ΑΝΤΙΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΙ

ialopinakas-eidikon5.jpg

Οι αντιανακλαστικοί υαλοπίνακες είναι οι καταλληλότεροι ...

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

ialopinakas-eidikon3.jpg

Οι υαλοπίνακες αυτοί χρησιμοποιούνται συνήθως για ...

ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ

ialopinakas-eidikon2.jpg

Οι κεραμικοίι υαλοπίνακες έχουν διαφορετική χημική σύσταση ...

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΙ

ialopinakas-eidikon4

Οι αντιμικροβιακοί υαλοπίνακες είναι είτε κοινοί υαλοπίνακες είτε ...

ΗΛΕΚΤΡΟΧΡΩΜΙΚΟΙ

ialopinakas-eidikon2.jpg

Ηλεκτροχρωμικοί Υαλοπίνακες ή αλλιώς Μεταβλητής Διαφάνειας ...