ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

SECURIT-ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΙ

ialopinakas-asfalias1.jpg

Οι θερμικά σκληρυμένοι υαλοπίνακες ασφαλείας εμφανίζουν ...

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ialopinakas-asfalias2.jpg

Τζάμια με τρία η περισσότερα μέρη διαφορετικού πάχους γυαλιού ...

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΚΛΥΡΗΜΕΝΟΙ

ialopinakas-asfalias6.jpg

Οι πολυστρωματικοί θερμοσκλυρημένοι υαλοπίνακες αποτελούν έναν συνδυασμό ...

ΤΡΙΠΛΕΞ - ΠΟΛΥΣΤΡΟΜΑΤΙΚΟΙ

ialopinakas-asfalias7.jpg

Οι τρίπλεξ υαλοπίνακες είναι ελασματοποιημένα τζάμια ...

ΑΡΜΕ

ialopinakas-asfalias4.jpg

Τα αρμέ τζάμια αποτελούν την πρώτη προσπάθεια της βιοτεχνίας ...

ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟΙ

ialopinakas-asfalias3.jpg

Συνδυασμός κρυστάλλων συγκολλημένων με ειδικές μεμβράνες ...

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ialopinakas-asfalias5.jpg

Τα τζάμια πυρασφαλείας αντέχουν για προκαθορισμένο χρόνο ...

SECURIT-ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΜΕΝΟΙ

ialopinakas-asfalias1.jpg

Οι θερμικά σκληρυμένοι υαλοπίνακες ασφαλείας εμφανίζουν ...

ΑΛΕΞΙΣΦΑΙΡΑ ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ

ialopinakas-asfalias2.jpg

Τζάμια με τρία η περισσότερα μέρη διαφορετικού πάχους γυαλιού ...

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΘΕΡΜΟΣΚΛΥΡΗΜΕΝΟΙ

ialopinakas-asfalias6.jpg

Οι πολυστρωματικοί θερμοσκλυρημένοι υαλοπίνακες αποτελούν έναν συνδυασμό ...

ΤΡΙΠΛΕΞ - ΠΟΛΥΣΤΡΟΜΑΤΙΚΟΙ

ialopinakas-asfalias7.jpg

Οι τρίπλεξ υαλοπίνακες είναι ελασματοποιημένα τζάμια ...

ΑΡΜΕ

ialopinakas-asfalias4.jpg

Τα αρμέ τζάμια αποτελούν την πρώτη προσπάθεια της βιοτεχνίας ...

ΑΝΤΙΒΑΝΔΑΛΙΣΤΙΚΟΙ

ialopinakas-asfalias3.jpg

Συνδυασμός κρυστάλλων συγκολλημένων με ειδικές μεμβράνες ...

ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ialopinakas-asfalias5.jpg

Τα τζάμια πυρασφαλείας αντέχουν για προκαθορισμένο χρόνο ...